Internasjonalt selskap med i prosjektet

Et av verdens ledene selskaper på spesialkjemi, Clariant AG, har nå tatt del i RiverReborn-prosjektet og bidratt med kompetanse og prøver på additiver. Ettersom de utrangerte båtene vi benytter i prosessen har levd et langt og minnerikt liv på havet, har de termiske og mekaniske egenskapene til plastmaterialet gradvis blitt redusert. For at vi skal oppnå tilsvarende god kvalitet på båtene er vi derfor nødt til å tilsette kjemiske additiver i kompounderingsprosessen som skal skje hos Norske Skog 2.5, og nå har vi altså fått med et selskap i verdenstoppen på nettopp dette. Formulering med Clariant additiver i de oppmalte River båtene er klar, og vi gleder oss til å få dette materialet ferdigprodusert neste uke, slik at det kan males til pulver og bli til nye båter til EXPO 2022 9-10 juni.

Vi er utrolige ydmyke og takknemlige ovenfor det lokale næringslivet, og nå også store internasjonale selskaper som stiller opp og hjelper til i ulike deler av dette prosjektet.

En stor takk til Clariant AG!

Våre favoritter
Om prosjektet
Kontakt oss
Andre innlegg

EXPO 2022 gjennomført!

Den 9 og 10. juni ble EXPO 2022 avholdt på campus i Fredrikstad, og her fikk prosjektteamet anledning til å presentere RiverReborn-prosjektet til alle besøkende.

Read More »

Endelig er båten støpt!

Tirsdag 31.05.2022 var en historisk dag for prosjektgruppen, Rotostøp AS og interessentene til dette prosjektet. Det er nemlig datoen for tidenes første River Boat, støpt

Read More »

Labtesting hos Re-Turn AS

Tirsdag denne uken var Emilie og Markus hos Re-Turn AS på Lisleby i Fredrikstad for å dokumentere hvordan prosessen har påvirket de reologiske- og termiske

Read More »