Andre bachelorprosjekter

I år er det 20 spennende bachelorprosjekter som blir gjennomført våren 2022, Gjennom studiet Innovasjon og prosjektledelse. I år varierer prosjektene fra lean til prosjektledelse. Vi har et stort utvalg av spennende prosjekter som vil være med og gjøre en forskjell i næringslivet i Fredrikstad og Østfold.

Vi ønsker å videreformidle hva de andre gruppene jobber med og her viser vi til de andre nettsidene og bloggene til IPL 19 sine bachelorprosjekter.

Blått oppdrag

Hovedoppgaven vår er å gjennomføre en pilot for emnet (faget) Ledelsesutvikling. Et emne som skal lære studentene (du gjettet det) lederutvikling.

Unge Entreprenører

I samarbeid med Smart Innovation Norway skal vi gjennom dette bachelorprosjektet finne ut hvordan vi kan tilrettelegge for morgendagens entreprenører og samfunnsutviklere.

Ledestjerne

Vårt hovedoppdrag denne våren er å undersøke og utforske: hvordan inspirere og engasjere ledere til å bli mer omstillingsdyktig, slik at tjenestedesign fungerer i praksis.

Null feil - Lukket legemiddelssløyfe

Null feil – lukket legemiddelsløyfe, er et kvalitetsprosjekt som tar for seg analysearbeid ved et lokalt sykehus. Resultatet fra prosjektet skal bidra til prosessforbedring, med et langsiktig mål for kontinuerlig læring og forbedring i helsesektoren.

EVALUERING AV INNOVASJON NORGE SINE KURS FOR REISELIVSNÆRINGEN

Hva er egentlig en effektevaluering? Det finnes det ikke et svar en kan sette to streker under. Men, dersom vi skal forklare det er det en evaluering, altså en redegjørelse for om noe er positivt, negativt eller nøytralt på bakgrunn av datainnsamling og analyse, av effektene av noe, for eksempel en handling eller et tiltak.

Involverende og lærende strategiledelse

Organisasjonsutvikling Løsninger for heltid/tillitsreformen i samarbeid med Fredrikstad kommune.

Etiske retningslinjer i reiselivet

Formålet til dette prosjektet er å rette fokus mot en etisk utvikling av reiselivet, hvor teamet samtidig skal skape en forståelse for utrykket «etikk som salgsvare». Teamet skal ved hjelp av ulike metoder utarbeide et forslag til etiske retningslinjer for reiselivet i Fredrikstad og Hvaler.

Lean Construction

Vi var med på Lean-planlegging til hotellet som Asker Entreprenør skal reise på Verket Brygge i Moss kommune.

Konseptutvikling

Dette danner et grunnlag for hvordan vi arbeider med konseptutvikling på eiendommen til isegran eiendom. Vi har forsøkt å fokusere på samfunnsnyttige behov.

Kartlegging av energibruk (sensorteknologi basert på Dansk restaurant)

Prosjektet vårt dreier seg om å kartlegge bruken av strøm i en bedrift. Det vil si at vi kommer inn som konsulenter utenfra bedriften og skal analysere strømbruken Her har vi gått i samarbeid med Magenta for å analysere strømbruken deres ved hjelp av sensorer fra ReMoni.

Oppgaven vår er å gjøre containerne(testkammerne) selvforsynte, for deretter å måle variansen mellom testkammer med Thermobetong og testkammer med vanlig betong