RiverReborn 2022

RiverReborn er et bachelorprosjekt som gjennomføres av fire studenter fra Innovasjon og prosjektledelse v/ Høgskolen i Østfold i samarbeid med Rotostøp AS. I dette bachelorprosjektet skal vi utvikle et konsept for gjenbruk av utrangerte fritidsbåter i nyproduksjon av rotasjonsstøpte produkter. Basert på resultatet skal vi utarbeide ulike grønne forretningsmodeller.

Bli kjent med prosjektteamet

I dag blir utrangerte rotasjonsstøpte fritidsbåter fraktet ut av landet og brent uten noe form for økonomisk eller miljømessig vinning. Vi skal på vegne av Rotostøp AS undersøke hvordan vi kan få til en lokal sirkulærøkonomisk løsning som sikrer  verdien til dette avfallet.

Et av målene er å utforme en velfungerende panteløsning for disse utrangerte fritidsbåtene og utforme grønne forretningsmodeller som skal sikre virksomhetens fremtid. Prosjektets effektmål og verdiskapende bidrag er at Rotostøp AS skal få redusert sitt utslipp i produksjonen, og virksomheten skal assosieres som et godt forbilde innenfor grønn produksjon av rotasjonsstøpte produkter for sine interessenter.

I fellesskap med Rotostøp AS har vi et bredt nettverk, og for at vi skal få gjennomført dette prosjektet på en god måte er vi helt avhengige av hjelp og bidrag fra disse og andre lokale aktører på veien.

Våre favoritter
Om prosjektet
Kontakt oss